🔹 سبقه چندصدساله زعفران در ایران بر هیچ مختصص و صاحبنظری پوشیده نیست و از گذشته تا کنون جایگاهی منحصربه‌فرد در سفره‌های ایرانی داشته است.  خراسان رضوی که از دیرباز با تولید بخش اعظم زعفران جهان به عنوان قطب زعفران جهان شناخته می‌شود؛ میراث‌دار فرهنگ‌های اصیلی در حوزه کاشت، داشت، برداشت و فرآوری طلای سرخ ایران است.

🔹 باتوجه به این ظرفیت، ضرورت احداث و راه‌اندازی موزه‌ای مختص به زعفران مسجل می‌گردد. لذا با احداث نخستین موزه زعفران کشور در کالبد کارخانه نوآفرینی زنجیره ارزش زعفران، مهم‌ترین زیرساخت OSEC، تلاش نمودیم تا ضمن توجه به توسعه گردشگری کشاورزی زعفران (Saffron Agritourism) با جمع‌آوری و نمایش اسناد، ابزار، تجهیزات و امکانات تاریخی و قدیمی زعفران با قدمتی 100 تا 1000ساله و همچنین نمایش فرهنگ‌های زعفرانی در قالب موزه مردم شناسی زعفران، زمینه مطالعه، تحقیق و آشنایی گردشگران با فرایندهای کهن زعفران در این بستر را فراهم نمائیم.

🔹 گشایش نخستین موزه تخصصی زعفران کشور به عنوان قویترین بخش و نشانه حامل فرهنگ گذشتگان در تمامی جوامع پیشرفته جهانی، می‌تواند اقدامی موثر، مفید و ماندگار در حوزه ورود از دریچه فرهنگی به عرصه برندسازی زعفران ایرانی در سطح بین‌المللی باشد.

🔹 امیدوارم با ایجاد هم‌افزایی و انسجام درونی در آینده‌ای نزدیک، در جهت گسترش و توسعه موزه زعفران با الحاق موزه آینده زعفران و کشاورزی بتوانیم نقشی اثربخش در حفظ فرهنگ‌های محلی قدیمی و تبدیل کشورعزیزمان به قطب نوآوری و بستری برای فناوری‌های نوین حوزه زعفران ایفا نمائیم.